ANALYSE & ADVIES

Een vliegende start.
Gegarandeerd.

Hoe je start aan de implementatie van digitale geletterdheid heeft veel invloed op de kans van slagen. Zo hebben de leerling samenstelling, de kennis en houding van het team en jullie organisatie invloed op hoe je het beste te werk kunt gaan. Deze werkwijze hoef je gelukkig niet helemaal zelf te bedenken: wij helpen jou met het inzichtelijk maken van jullie startpunt.
INZICHT

Krijg inzicht op drie niveau's

Op ieder niveau voeren we metingen uit. Zodra we de resultaten hiervan binnen hebben, analyseren wij deze en brengen dit samen in een adviesrapport. In dat rapport vind je terug hoe jullie scoren op de drie niveaus met daarbij de acties die wij jullie hierop aanraden. In een adviesgesprek op locatie zetten we deze acties samen om in een plan van aanpak waarmee jullie je eigen route bepalen. Zo maak je een vliegende start aan de implementatie van digitale geletterdheid!
Integration icon

Leerlingen

Met de analyse op leerlingniveau wordt het niveau digitale geletterdheid bepaald. Dat betekent dat duidelijk wordt waar leerlingen staan op de leerlijn digitale geletterdheid.
Integration icon

Leerkrachten

Met de analyse op leerkrachtniveau brengen we per leerkracht het huidige kennis- envaardigheidsniveau in kaart en zetten dit vervolgens af tegen het basisniveau digitalegeletterdheid
Integration icon

Organisatie

Met de analyse op organisatieniveau peilen we een aantal belangrijke factoren dieeen grote invloed hebben op een soepel verloop van de implementatie.
LEERLINGNIVEAU

Bepaal het niveau van je klas

Met de analyse op leerlingniveau wordt het niveau digitale geletterdheid bepaald. Datbetekent dat duidelijk wordt waar leerlingen staan op de leerlijn digitalegeletterdheid. Voor de ICT-basisvaardigheden is dit op individueel leerlingniveau.Voor de onderdelen informatievaardigheden, mediawijsheid en computationalthinking wordt dit op groepsniveau inzichtelijk gemaakt.
Dashboard mockup
Dashboard mockup
LEERKRACHTNIVEAU

Ontdek waar de groei binnen jullie team ligt

Met de analyse op leerkrachtniveau brengen we per leerkracht het huidige kennis- envaardigheidsniveau in kaart en zetten dit vervolgens af tegen het basisniveau digitalegeletterdheid*. Dit basisniveau digitale geletterdheid bestaat uit de volgende vieronderdelen:
Kennis over digitale geletterdheid
Omgaan met computers en standaard programma's
Digitale didactiek
Ervaring met digitale geletterdheid
ORGANISATIENIVEAU

Weet welke stappen jullie als organisatie kunnen zetten

Met de analyse op organisatieniveau peilen we een aantal belangrijke factoren dieeen grote invloed hebben op een soepel verloop van de implementatie. Zijn dezefactoren niet van een bepaald niveau, dan is onze ervaring dat dat gedurende hetimplementatieproces vroeg of laat voor weerstand of verwarring gaat zorgen. Hetgaat hier om de volgende factoren:
Jullie visie op digitale geletterdheid
Het urgentiebesef binnen het team voor digitale geletterdheid
De houding van de teamleden tegenover digitale geletterdheid
Dashboard mockup

Zet vandaag de eerste stap

Vraag vandaag nog jullie proeflicentie aan.
Heb je nog vragen? Plan gerust een kennismakingsgesprek met ons in.