DIGITALE GELETTERDHEID

Maak kennis met de grote vier

Digitale geletterdheid gaat over alles wat iemand in een digitale samenleving moet kunnen en kennen. Het leergebied bestaat uit vier aparte domeinen. Wij zetten ze voor je op een rij.
Afbeelding van de 21e eeuwse vaardigheden
Dashboard mockup
DOMEIN

Mediawijsheid

Mediawijsheid verwijst naar het vermogen om kritisch, bewust en verantwoordelijk om te gaan met media, zowel traditionele als digitale. Het omvat het begrip van media-inhoud, de vaardigheid om informatie te analyseren en evalueren, het vermogen om nepnieuws en desinformatie te herkennen, en het bewustzijn van de impact van media op individuen en de samenleving als geheel. Mediawijsheid stelt mensen in staat om zichzelf te beschermen tegen misleidende informatie en om media op een constructieve manier te gebruiken voor persoonlijke groei en deelname aan de samenleving.
Dashboard mockup
DOMEIN

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid om effectief en efficiënt informatie te zoeken, evalueren, gebruiken en beheren. Het omvat het vermogen om kritisch na te denken, relevante bronnen te identificeren, informatie te begrijpen en te verwerken, en deze vaardigheden toe te passen om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en kennis op te bouwen. Informatievaardigheden zijn essentieel in het moderne informatietijdperk om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en informatie effectief te benutten.
Dashboard mockup
DOMEIN

ICT-basisvaardigheden

ICT-basisvaardigheden verwijzen naar de fundamentele kennis en bekwaamheden die nodig zijn om met informatietechnologie en computersystemen om te gaan. Deze vaardigheden omvatten meestal het vermogen om computers en software te gebruiken, eenvoudige digitale taken uit te voeren, zoals tekstverwerking, e-mailen en internetten, en elementaire computervaardigheden zoals bestandsbeheer. ICT-basisvaardigheden zijn essentieel in de moderne wereld om effectief te kunnen functioneren in zowel persoonlijke als professionele contexten.
Dashboard mockup
DOMEIN

Computational thinking

Computational thinking is een probleemoplossende benadering die sterk leunt op concepten en technieken uit de informatica. Het gaat om het vermogen om complexe problemen te decomponeren (op te splitsen in kleinere deelproblemen), patronen en regels te identificeren, en algoritmisch denken toe te passen om stapsgewijze oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Computational thinking gaat verder dan alleen programmeren en is van toepassing op een breed scala aan disciplines, waarbij het helpt bij het vinden van efficiënte en gestructureerde oplossingen voor diverse uitdagingen. Het is een waardevolle vaardigheid in de moderne wereld, zowel in de informatica als daarbuiten.
INPASSEN

Wij helpen je puzzelen met het leergebied

Elke school is anders en heeft een eigen manier van werken. Digitale geletterdheid wordt daarom in de praktijk ook op verschillende manieren structureel ingepast. Soms hangt de keuze samen met de aard van het lesdoel en soms met organisatorische wensen. De drie meest voorkomende benaderingen:
Mockup

Apart

Besteed uitgebreid aandacht aan digitale geletterdheid als apart vak. Zo wordt het geen ondergeschoven kindje en weet je zeker dat leerlingen een goede basis meekrijgen.
Mockup

Geïntegreerd in lessen

Wanneer je digitale geletterdheid integreert in je lessen, kun je een koppeling maken tussen het bestaande lesmateriaal en de doelen van digitale geletterdheid. Dat kan vanuit de leerinhouden van andere methodes of vanuit Basicly.
Mockup

Combinatie

Een combinatie tussen de hiervoor genoemde opties kan ook goed werken. Het voordeel daarvan is dat je een duidelijke verdeling kunt maken tussen het leggen van de basis op een apart moment en het werken aan herhaling en verdieping tijdens andere lessen.

Zet vandaag de eerste stap

Vraag vandaag nog jullie proeflicentie aan.
Heb je nog vragen? Plan gerust een kennismakingsgesprek met ons in.